Hinnakiri

Lähtume igale inimesele personaalselt ja selle tulemusena selgub ka lõplik hind.
Kõigile inimestele tehakse personaalne hooldusplaan/tegevusplaan mis
allkirjastataks ametlikult mõlema osapoolega

Koduhooldus

Koduhooldus teenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodus ning tema isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas – ka väljaspool kodu (v.a. füüsilist kontakti vajavates tegevustes):

  • poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • abistamine toiduvalmistamisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- jm asutuste külastamisel.

15€/h

Hooldusabi

Hooldusabiteenuse eesmärgiks on isiku, kelle terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevast hooldusvajadusest igapäevaeluks tarvilike tegevuste elluviimisel koduses keskkonnas, toetamine päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisel:

  • abistamine pesemisel ja riietumisel eaka inimese kodus;
  • eaka saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel;
  • mitteliikuva eaka hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms);
  • toidu soojendamine ja abistamine söömisel.

20€/h

Sõidu km hind 0.50€ km (algusega Märjamaalt)
Ootetasu/saatja tasu 5€ tund

Spetsialisti tunni hinded selguvad vastavalt abivajadusele ja sagedusele aga algavad alates 45€ tund.