Meeskond

Meie meeskonda kuuluvad koolitatud spetsialistid ja igale inimese koostame
isikukeskse plaani kuhu kaasame just inimesel vajalikud spetsialistid.
Meie meeskonda kuuluvad hooldustöötajad, tugiisikud, kogemusnõustaja, psühholoog ja kindlasti meie meeskond täieneb vastavalt inimese abivajadusest.
Leiame lahendused koos!


Sirli Tilga

Sirli Tilga

Isiklikabistaja, hooldaja, tegevusjuhendaja, tegevjuht.

Sirli Tilga on läbinud tegevusjuhendaja koolituse ja omab ka hooldustöötaja tase 4 kutsetunnistust, samuti täiendab end erinevatel koolitustel ja on ka läbinud Vaimse tervise ABC koolituse.

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnike võrgustikuga. 


Kristi Kuura

Kristi Kuura

Psühholoogiline nõustaja.

Psühholoogilise nõustaja ettevalmistuse ja kutseoskused sain Professionaalse Psühholoogia Erakoolist. Olen täiendanud end Tallinna Ülikooli magistrantuuris organisatsioonipsühholoogia valdkonnas ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia väljaõppes. Aastate vältel olen koolitanud end kriisipsühholoogia suunal ja õppinud erinevaid traumateraapia tehnikaid.
Pakun psühholoogilist nõustamist individuaalselt ja perele, suur osa minu igapäevasest tööst on olla toeks leina perioodil ning kriisiolukorras.
Töötan naiste ja peredega pakkudes nõustamisteenust raseduse ajal ning sünnituse järgsel perioodil Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus ja Confido Vaimse Tervise Keskuses. Olen meeskonnaliige erinevates projektides, pakun psühholoogilist abi psüühilise erivajadusega inimestele.
Nõustan eesti ja vene keeles.


Urme Puntso

Urme Puntso

Sõltuvusnõustaja, kogemusnõustaja.

Kogemusnõustamise töö on äge, inimesed on toredad, isegi siis kui nende elud on sassis ja väljapääsu ei paista kusagilt. Meis kõigis leidub tarkust oma elu muuta ja kui mina saan sellel teel olla abivajaja kaaslaseks ja toetajaks, siis olen ma rõõmus ja tänulik, ning naudin seda tööd, mida ma teen. Ja isegi siis kui muutust ei toimu on ikka inimestega tore töötada, mitte ainult kliendid ei õpi, vaid mina õpin igalt inimeselt midagi – alati!

Kvalifikatsioon: kogemusnõustaja, neurolingvistiline programmeerimine, läbinud täiendõppeprogrammi “Psühholoogia alused”, läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, hetkel läbimisel ”Praktiline sõltuvusnõustamine” .